Month: July 2022

מתיו וויליאמסון להשיק קו תיקים מלא לסתיו 2013

July 5, 2022 By bjthk 0

היינו מעריצים מזמן של המעצב הבריטי מתיו וויליאמסון, מעמיק הוט-בוהו של תיקים ותיקים בערב, כך שלא נוכל להיות מאושרים יותר לשמוע את הדיווח של ווג בריטניה כי וויליאמסון מתכנן להתרחב לקו תיק יד מלא. שוויליאמסון מוכן ונדיר לבחור בעשר צילומי הנחה של חמשת העיצובים השונים…